Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 30.01.2017 17:28:01
Dobrý den. Pracuji jako bezpečnostní pracovník letiště. Značnou část směny pracuji se scannery osob a zavazadel. Může dlouhodobé působení záření z těchto zařízení nebezpečné? Jaký dozimetr by byl vhodný pro měření tohoto dlouhodobého ozařování? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Dav Jar)
Dobrý den,

"rentgenové" jsou na letišti pouze bezpečnostní skenery zavazadel. Působení záření z těchto zařízení není nebezpečné. Mám obavu, že dávka, které jste vystaven je natolik nízká, že např. osobní dozimetr, který nosí na rentgenovém oddělení, by ji nezměřil.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)