Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Možná jsem našel smolinec. 14.11.2006 17:02:12
V lese jsem si na kameni všiml křemenné žíly s černým jádrem. Bylo to v místech, kde by podle geologické mapy měla být mimořádně vysoká koncentrace uranu. Z jádra žíly jsem vyloupl asi 0,5 cm velký kamínek. Když jsem ho měl hodinu v kapse, tak mě tam začala bolet kůže.
Je u vás možné nechat změřit obsah uranu v hornině ( nejlépe v brněnské pobočce ), případně kolik by to stálo a jak velký vzorek je potřeba? Pokud by se skutečně jednalo o smolinec, musím nalezený smolinec odevzdat?
Je to pro mě důležité. Do toho lesa totiž občas chodím na houby.
(Vložil(a): Ondřej Kozdas)
Svůj kamínek můžete donést v tašce do reginálního centra v Brně, Tř. kpt. Jaroše 5, tel. 545 215 092, kde kolegové provedou měření jeho aktivity. Nedoporučujem nosit ho nadále v kapse.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)