Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Sbírkové minerály 27.05.2016 12:27:58
Chtěl bych se zeptat, jak bude po schválení novely Atomového zákona pohlíženo na sbírkové minerály obsahující radioaktivní izotopy. Budou spadat do působnosti tohoto zákona ? Bude pro jejich sběr, držení , nebo vystavování potřebné povolení, nebo splnění určitých podmínek ?
(Vložil(a): Martin Kunz)
Dobrý den,

dle v novely Atomového zákona bude stejně jako doposud záležet na zprošťovacích úrovních, zda bude tato činnost podléhat povolení nebo zda bude "na ohlášení".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)