Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

evidence NDT RT 24.03.2021 09:54:50
Dobrý den,je povinností objednatele radiagrafického testování svarových spojů vést evidenci těchto kontrol?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Povinnost zaznamenávat činnosti se zdroji ionizujícího záření (ZIZ) při vykonávání radiografického testování je stanovena pro držitele povolení, kteří s takovýmto ZIZ nakládají.
Samozřejmostí je, že mají k takovéto činnosti platné povolení. Povinnost vedení záznamů je stanovena v § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb (atomový zákon). Jedná se o zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochany. Vedení záznamů u objednatele radiografického testování tedy není poviností stanovenou z atomového zákona.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)