Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 21.10.2016 10:09:33
Dobrý den,
mám zájem koupit skladovací halu ze závodu výroby léčiv. Může tam zůstávat na materiálu nějaké záření z dříve uložených materiálů, léků atd (nevím co se tam skladovalo. Děkuji za odpověď.Jan
(Vložil(a): Jan)
Dobrý den,

obecně jsou léčiva a jejich používání "ošetřeny" zákonem o léčivech č. 378/2007 Sb. Tento zákon je v gesci Ministerstva zdravotnictví. SÚJB vstupuje do této problematiky pouze v případě, kdy se jedná o radinuklidové zdoje, tzv. radiofarmaka. Většina z nich má však velmi krátké poločasy rozpadu, takže nepředpokládám, že by bylo z tohoto pohledu nebezpečné.
Nicméně, po Vaši jistotu, že ve skladu nejsou zbytky po zdrojích ionizujícího záření, se se žádostí o měření obraťte na www.suro.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)