Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 01.09.2018 10:26:22
Dobrý den prosím o vyjádření, nový majitel sousedního domku si zařizuje zubní ordinaci se zubními rentgeny, největší panoramatický je v těsné blízkosti naší kuchyně můžete mi napsat zda je to ohrožující naše zdraví?
Děkuji za odpověď
Zdraví Pavel Mikuláš
(Vložil(a): Pavel Mikuláš )
Dobrý den,

každý, kdo instaluje nové rentgenové zařízení, si musí před jeho uvedením do provozu nechat provést tzv. přejímací zkoušku, jejíž součástí je i posouzení neužitečného záření. V rámci tohoto posouzení odborník, který má na provádění této zkoušky od SÚJB povolení, postupuje podle metodiky posuzované SÚJB a je velmi důsledně prozkoušen, zjišťuje, jaké množství záření proniká do míst v okolí rentgenového zařízení a porovnává je s tolerančními hodnotami. V naprosté většině případů jsou v místnostech za běžnou zdí úrovně dávek pocházející z panoramatických rentgenových zařízení zcela zanedbatelné a hluboko pod tolerancemi. Pokud nám sdělíte podrobnosti o přibližné tloušťce zdí a o přibližné vzdálenosti mezi rentgenovým zařízením a Vaší kuchyní, jsme schopni odhadnout, v jakých úrovních se může ozáření pohybovat. Nicméně ze zkušenosti vyplývá, že již po více než dvou metrech a nebo více než 15 cm cihelné zdi je jisté, že ozáření splňuje tolerance. Pokud je souhrnná tloušťka zdí větší a navíc vzdálenost ještě větší, bývá míra ozáření zcela zanedbatelná, srovnatelná s ozářením z přírodního pozadí, nebo dokonce od něj neodlišitelná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)