Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Bezpečná vzdálenost 08.06.2021 23:17:29
Dobrý den, děkuji za odpověď, moc prosím ještě o podrobnější informace - osoba, která provádí snímkování stojí cca 2,5 metru od přístroje bez ochranných prostředků. Má možnost "schovat se" za zeď, která je velmi tenká, pouze příčka, bez olova. Je to dostatečná ochrana?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na základě těchto informací Vám nedokážeme rozumně odpovědět. Stále platí to, co jsme psali dříve - u skiagrafického rentgenového zařízení nesmí být v téže místnosti během snímkování bez ochranných osobních prostředků nikdo jiný než osoba, která je vyšetřovaná. Toto vychází z české legislativy.
Jestli pobyt v jiné místnosti, kterou popisujete, je "dostatečná ochrana", záleží na mnoha dalších věcech, které jste nám nenapsal: vzdálenost od zdroje, tloušťka zdi, materiál, z níž se skládá, případná stínící omítka, expoziční parametry konkrétní expozice, směr přímého svazku, velikost pole, velikost osnímkovaného pacienta, výtěžnost rentgenky, režim na pracovišti, četnost snímkování, kdo je ten, co se před zářením schovává za tou příčkou (doprovod pacienta, radiační pracovník, někdo jiný?), jak často se tam vyskytuje, zda je na pracovišti vymezeno sledované nebo kontrolované pásmo, atp. Bez znalosti všech těchto parametrů nemůžeme danou situaci nijak posoudit.
Z informací, které jste nám poskytl, nelze vyvodit, zda se jednalo o expozici, která podle českého práva nesmí nastat, případně, zda vůbec k nějaké expozici došlo, zda byla zanedbatelná nebo nikoli. Jediné, co Vám můžeme s poměrně velkou jistotou říci, je, že pokud se jednalo o ojedinělou situaci, tak bez ohledu na to, zda byla proti požadavkům zákona nebo ne, dávka ze záření, kterou daná "schovávající se osoba" obdržela, byla pravděpodobně velmi nízká a nemohla jí způsobit žádné zdravotní potíže.
Míra ozáření v okolí rentgenových zařízení je měřena při takzvané přejímací zkoušce, která se provádí po instalaci zařízení. Z tohoto měření lze vyvodit informace o míře ozáření v nějakém konkrétním místě v okolí zdroje. Pokud Vás zajímá konkrétní obdržená dávka z nějaké situace, která reálně nastala, kontaktujte prosím pracoviště, na němž k dané expozici došlo, a požádejte je, aby jejich dohlížející osoba nebo radiologický fyzik vypočítali z hodnot naměřených během přejímací zkoušky přibližnou hodnotu efektivní dávky z dané expozice na daném místě.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)