Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.04.2015 14:31:04
Dobrý den,

prosila bych o ústní konzultaci pracovníka Vašeho ústavu, který má gesci nad zdravotníky, provádějícími CT vnitřních orgánů. Potřebuji zkonzultovat své vyšetření CT a mám několik drobných dotazů a nepřijde mi vhodné sepisovat tyto dotazy písemně. Žádám o schůzku od 30. 4. dále kdykoliv.
Srdečně děkuji za pomoc.
Milada Staňková
(Vložil(a): Milada Staňková)
Dobrý den,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nemá v gesci "zdravotníky, provádějícími CT vnitřních orgánů". Dotazy týkající se indikace a provedení vašeho CT vyšetření konzultujte prosím s indikujícím lékařem a s pracovištěm, které bude CT provádět.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)