Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.10.2022 16:08:44
Dobrý den,
navázala bych na vaši odpověď. Můžete mi alespoň odhadem sdělit, jaká je radiční dávka CBCT snímku jedné česlisti, obou česlistí a RTG snímků? Tam, kde mi má být provedeno toto vyšetření, mi nedokazáli na můj dotaz odpovědět. Už mám za sebou více rentgenových vyšetření a nechci si dělat zbytečně nepotřebná vyšetření. V mém případě se jedná jen o horní čelist, ale pan doktor chce z nějakého důvodu CBCT obou čelistí. Proto mne zajímá, jaký je rozdíl v dávce záření.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
u intarorálního snímku je efektivní dávka nejnižší (jednotky mikroSv), u rtg snímku lebky bude srovnatelná s CBCT čelisti (cca desítky až stovky mikroSv, kdy u CBCT obou čelistí bude dávka vyšší). Lépe nelze bez znalosti expozičních parametrů dávku určit. Stále je radiační zátěž velmi nízká vzhledem k tomu, jakou diagnostickou informaci CBCT přináší. Na obranu pana doktora uvádím, že CBCT je vyšetření, které zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách a umožňuje tak získat prostorový přehled, což lékaři umožní bezpečnější orientaci při výkonu. Proto zřejmě zvolil za „objekt zájmu“ snímkování obou čelistí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)