Důležitá rozhodnutí k provozu EDU

Jednotlivé bloky jaderné elektrárny Dukovany jsou provozovány na základě následujících rozhodnutí o povolení provozu:

Povolení k provozu 4. bloku (PDF) po 30 letech (LTO)

Povolení k provozu 3. bloku (PDF) po 30 letech (LTO) 

Povolení k provozu 2. bloku (PDF) po 30 letech (LTO)

Povolení k provozu 1. bloku (PDF) po 30 letech (LTO)