Mezinárodní akce a formuláře

Návod k použití nabídky zahraničních akcí odboru mezinárodní spolupráce (OMS) SÚJB 

  • Ze seznamu výše vyberte akci, o kterou máte zájem, a vyjednejte si účast se svým nadřízeným.
  • Zkontrolujte, jestli se jedná o akci, na kterou potřebujete nominaci SÚJB. Pokud ne, spojte se přímo s pořadatelem (tyto akce do databáze zařazujeme jen pro Vaši informaci). 
  • Pokud naši nominaci potřebujete, zkontrolujte v materiálech k vybrané akci, zda je vyžadováno přihlášení přes webovou platformu InTouch+. Pokud ano, přihlaste se. Pokud ne, vyplňte potřebný formulář MAAE uvedený v materiálech k dané akci a zašlete elektronickou poštou na adresu tereza.klanova@sujb.cz.
  • Poté se můžete považovat za přihlášeného. O případném nepřijetí nebo modifikaci (finanční podpora MAAE) se dozvíte od MAAE nebo OMS SÚJB. 

Mějte na paměti následující: 

  • Je třeba přihlásit se včas, tj. před termínem uzávěrky na SÚJB. Pozdní přihlášky bude OMS SÚJB vyřizovat jen v případě volné kapacity. Zejména v případě přihlašování přes Intouch+ se již nelze po termínu přihlásit.
  • Náklady na dopravu a pobyt vyslaným pracovníkům hradí vysílající organizace. V odůvodněných případech lze požádat o částečné nebo plné hrazení MAAE, a to na základě písemné žádosti vysílající organizace. 
  • Upozorňujeme, že účastníci mezinárodních akcí pořádaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, jejichž nominace potvrzuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost, vystupují na těchto akcích svým jménem. Je proto třeba, aby příslušný účastník zahraniční partnery včas výslovně informoval, že ve svých vystoupeních nevyjadřuje oficiální stanovisko České republiky, nýbrž jedná sám za sebe jako soukromá osoba (tj. „in his/her personal capacity“). Pokud by taková stanoviska či data byla vyžadována, účastník o tom bude SÚJB informovat.