Logo SÚJB

Pravidla pro používání logotypu SÚJB mají mimo jiné zajistit jednotnou a vkusnou prezentaci úřadu na veřejnosti, aby nevhodné užití či zneužití loga nepoškozovalo dobrou pověst SÚJB. Bez svolení správce logotypu s jeho užitím a s formou navrhované prezentace není možné logotyp SÚJB použít. Na správce loga se proto obracejte s dotazy, případně žádostmi o souhlas s užitím logotypu SÚJB a o jeho zaslání elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu pr@sujb.cz. Žádosti zasílejte na vyplněném předepsaném formuláři. Za respektování těchto pravidel SÚJB předem děkuje.