Vedení SÚJB

Předsedkyně úřadu:

  • tel.: 221 624 201, 210
  • fax: 221 624 820

Ředitel sekce pro řízení a technickou podporu, zástupce předsedkyně:

  • tel.: 221 624 206
  • fax: 221 624 821

Ředitel sekce pro jadernou bezpečnost:

  • tel.: 221 624 250
  • fax: 221 624 398

Ředitelka sekce pro radiační ochranu:

  • tel.: 221 624 456
  • fax: 221 624 710