Stanoviska a výklady legislativy týkající se lékařského ozáření

Obecně:

Radioterapie:

Radiodiagnostika a intervenční radiologie: