Formuláře a číselníky

Vzory pro vedení evidence stanovených látek

Průvodce hlášeními pro látky Seznamů 2 a 3 a výrobu UOCHL a látek PSF

Formuláře pro hlášení látek Seznamů 2, 3 a UOCHL/PSF

 1. Formulář hlášení podniku - dokument PDF, DOC
 2. Formulář hlášení látky Seznamu 2 - dokument PDFDOC
 3. Formulář hlášení látky Seznamu 3 - dokument PDF, DOC
 4. Formulář hlášení UOCHL/PSF - dokument PDFDOC

Podklady pro vyplnění formulářů

 1. Číselník států (DOCX, 34 KB)
 2. Číselník chemických látek (DOCX, 112 KB)
 3. Číselník hlavních činností (DOCX, 17 KB)
 4. Číselník skupin výrobků (DOCX, 21 KB)
 5. Číselník účelů výroby (DOCX, 17 KB)

Formuláře pro hlášení látek Seznamu 1 a žádosti pro licenci

 1. Žádost o udělení licence (XLS, 48 KB)
 2. Žádost o změnu licence (DOCX, 24 KB)
 3. Doklad o účelu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (DOC, 20 KB)
 4. Formuláře hlášení látek Seznamu 1 (XLS, 56 KB)
 5. Hlášení o programech ochrany proti chemickým zbraním (DOC, 52 KB)

Tabulky

 1. Způsob ročního nakládání s vysoce nebezpečnými látkami doc
 2. Hlášení o výrobě vysoce nebezpečných látek (hlášení o minulých činnostech) doc
 3. Hlášení o výrobě prekurzorů vysoce nebezpečných látek (hlášení o minulých činnostech) doc
 4. Hlášení o výrobě vysoce nebezpečných látek (hlášení o plánovaných činnostech) doc
 5. Údaje z evidence o držených vysoce nebezpečných látkách doc
 6. Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (hlášení o minulých činnostech) doc
 7. Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (hlášení o plánovaných činnostech) doc