Kontakt

Kontaktní adresa: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Telefonní spojení: +420 221 624 213 (vedoucí oddělení)
+420 221 624 371 (sekretariát odboru)
Faxové číslo: +420 226 514 420
E-mail: chemie@sujb.cz