Seminář k nové legislativě pro držitele povolení v nukleární medicíně (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 5.12.2016)