Seminář k nové legislativě pro držitele povolení v radioterapii (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 1.12.2016)