Dokumenty

IRPA Consultation: Is the System of Protection ‘Fit for Purpose’ and can it be readily communicated? Views of the Radiation Protection Professionals (PDF, 247 KB)

Příručka o radiační ochraně připravena společně s Vědeckým výborem zřízeným při OSN pro zkoumaní účinků ionizujícího záření (UNSCEAR) z roku 2016

Tištěné příručky, jsou pro případné zájemce, k dispozici na recepci SÚJB, Senovážné nám. 9, Praha 1.

Doporučení mezinárodní komise radiologické ochrany z roku 2006 a 2007 (český překlad):

Informační plakát: Základní postup při nálezu radioaktivního materiálu v kovovém odpadu (PDF, 416 kB)

 V časopise Odpady 2/2019 ze dne 15.2.2019 byl uveřejněn článek Jak postupovat při nálezu jaderného materiálu ve šrotu.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil pomůcku pro naplnění požadavku zákona č.263/2016 (atomového zákona) uvedeného v §91 odst. 1 a vztahujícího se k nálezu tzv. opuštěného radionuklidového zdroje. Přiložený plakát lze nejlépe využít vyvěšením v provozovně pro tavbu, shromažďování nebo zpracování kovového šrotu. Podrobnější návod pro přijetí z hlediska SÚJB dostatečných opatření pro vyhledávání opuštěných zdrojů a postupů v případě jejich nálezů je uveden v doporučení SÚJB zveřejněném na webových stránkách v rubrice Dokumenty a publikace.

Letáky: 

Radiační ochrana pacientů (odkaz na stránky IAEA)

Radioterapie:

  • Indikační kriteria pro zobrazovací metody (Věstník MZ ČR)
  • Katalog metodik pro zkoušky v radioterapii
  • V rámci výzkumného projektu č. TB02SUJB037 byl Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i., řešen úkol s názvem: „Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii v České republice“. Jedním z jeho výstupů byl návrh Doporučení SÚJB pro zajištění radiační ochrany při nenádorové radioterapii, včetně metodiky pro stanovení dávky pacienta, který se má promítnout do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence SÚJB. Vzhledem k tomu, že projekt byl vypsán v roce 2013 a skončil v roce 2016, tj. v době kdy se dokončovala nová atomová legislativa, je nutné návrh doporučení sjednotit s požadavky nové atomové legislativy a následně dát do vnitřního schvalovacího řízení SÚJB. Proto se promítnutí do směrnic a předpisů nelegislativní povahy a následné její uveřejnění pozdrží. Samotné změní doporučení vzniklé na základě výzkumného projektu č. TB02SUJB037 bude uveřejněno mezi vydanými doporučeními SÚJB.

Informace pro držitele povolení k hodnocení vlastností ZIZ pro diagnostické lékařské ozáření: