Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Kontakty pro oblast pitná a balená voda, stavební materiál, pracoviště

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 25. 4. 2024
  • 23. 5. 2024
  • 20. 6. 2024

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Ing. Marcela Adamová, tel. 221 624 755, e-mail: marcela.adamova@sujb.cz


Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (přírodní + případně další oblasti) se bude konat ve dnech 17. až 19. října 2023

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. pořádá kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Kurz bude pokrývat oblast přírodních zdrojů, v případě zájmu i lékařství a průmyslu. 

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu. V ceně kurzu je občerstvení v obědové pauze a přestávkách mezi bloky.

Termín: 17. – 19. 10. 2023 (úterý – čtvrtek)

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4). 

Pro představu o organizaci kurzu si můžete prohlédnout program kurzu z podzimního běhu 2022.

Do kurzu se budete moci přihlásit od 1. 7. 2023 prostřednictvím formuláře se závaznou přihláškou.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.


Kurz další odborné přípravy pro:

  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi,
  • Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu,
  • Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření.

POZVÁNKA

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. pořádá kurz další odborné přípravy podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Termín: 8. 12. 2023 (pátek) od 8:30

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4). 

Do kurzu se můžete přihlásit do 26.11.2023 prostřednictvím formuláře se závaznou přihláškou. V případě dotazů se, prosím, obraťte na radon@suro.cz.