Aktuálně

13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


10.06.2024 08:38

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 3. 6. do 9. 6. 2024 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


23.05.2024 16:20

Exkurze studentů jaderné chemie

Dnes u nás strávili dopoledne studenti jaderné chemie FJFI. Představili jsme jim naši činnost a vysvětlili jim, že práce na SÚJB není jen nudná…


21.05.2024 13:54

SÚJB na mezinárodní konferenci o jaderném zabezpeční ICONS 2024

Od 20. do 24. května 2024 probíhá konference ICONS 2024 o jaderném zabezpečení. Tak se říká ochraně jaderných zařízení, materiálů a zdrojů…


14.05.2024 10:17

Experti SÚJB, SÚJCHBO a FJFI ČVUT v roli lektorů na mezinárodním kurzu NIRM 2024

Odborníci ze SÚJB a SÚJCHBO, v.v.i. se zapojili do vzdělávání studentů mezinárodního kurzu NIRM 2024, zaměřeného na vyřazování jaderných zařízení z…


13.05.2024 09:38

Novela atomového zákona byla schválena vládou

Dne 7. 5. 2024 byla vládou schválena novela atomového zákona. Novela, která byla předložena vládě bez rozporu, doznala jen drobných…


11.04.2024 16:19

Aktualizace Zprávy o zajištění připravenosti k odezvě a odezvy na radiační mimořádnou událost v České republice

V minulém roce proběhla aktualizace Zprávy o zajištění připravenosti k odezvě a odezvy na radiační mimořádnou událost v České republice. První zpráva…


10.04.2024 13:43

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2023

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…


27.03.2024 09:45

Závěrečná zpráva z Mise IRRS v České republice

Po vypořádání připomínek byla finalizována závěrečná zpráva z mise IRRS (Integrated Regulatory Review Service) v České republice. Mise se konala…


07.03.2024 13:44

Novela atomového zákona byla odeslána do vlády

Na základě proběhlého mezirezortního připomínkového řízení a na základě připomínek dalších organizací a veřejnosti byla v minulých měsících na půdě…


28.02.2024 13:51

Ocenění za 20letou spolupráci v programu podpory záruk MAAE

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel ocenění za dvacetiletou spolupráci v rámci Českého programu podpory záruk MAAE. Program podpory záruk MAAE…


29.01.2024 13:30

Organizační změny v sekci Radiační ochrany a krizového řízení

Od 1. 1. 2024 Sekce radiační ochrany SÚJB mění svou dosavadní dlouholetou strukturu a s ní rozdělení dozorovaných subjektů mezi jednotlivá oddělení a…


26.01.2024 13:22

SÚJB hostil konzultační jednání k přípravě technického dokumentu MAAE, který analyzuje nedávné náročné situace na jaderných zařízeních

Mezinárodní agentura pro atomovou energii vydává sérii tzv. TECDOCs, tedy technických dokumentů. Jedním z nich je TECDOC "Analysis of recent…


18.12.2023 12:26

PF 2024

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám i všem Vašim blízkým popřát co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší - především…