Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány aktuální a doplňující informace jak k aktuální radiační situaci a jejímu možnému vývoji, tak ke stavu okupovaných jaderných elektráren na Ukrajině. Prostřednictvím tohoto webu můžete také klást dotazy, na které jste nenalezli odpovědi v již zveřejněných informacích na našem webu nebo sociálních sítích. Pokusíme se na ně v rozumném čase reagovat.

Prosíme média, aby se s případnými požadavky na rozhovory a poskytování informací obraceli na SÚJB přednostně oficiálními kanály, tedy prostřednictvím adresy PR@sujb.cz.

­


Vyjádření k často kladeným dotazům:

Využití jodových tablet v současné situaci

Ukrytí obyvatelstva během mimořádných událostí

Problematika vyhořelého paliva na JE Černobyl

Požár na JE Záporoží

Desinformace v mediálním prostředí

Radiační situace na území ČR a Evropy