Často kladené dotazy k vývoji HÚ v ČR

SÚJB se v souvislosti se zúžením počtu potenciálních lokalit hlubinného úložiště z devíti na čtyři rozhodl shrnout dotazy laické a částečně i odborné veřejnosti, které byly vzneseny nejenom v průběhu činnosti Poradního panelu expertů ředitele SÚRAO v rozmezí listopadu 2019 až června 2020, ale již od počátku 90. let minulého století, kdy byl vývoj hlubinného úložiště v bývalé ČSFR a posléze ČR zahájen.

Odpovědi reflektují stávající situaci při využívání jaderné energie v ČR a opírají se o platné legislativní prostředí, vládní Koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v ČR, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě o zkušenosti pracovníků SÚJB a dalších zainteresovaných organizací při vývoji hlubinného úložiště. Většina odpovědí obsahuje dvě části - stručnou reakci na dotaz, srozumitelnou i laické veřejnosti (zvýrazněný text) a pokud je to nutné i podrobnější rozpracování odpovědi odůvodňující stanovisko SÚJB k dotazu.

Odpovědi budou průběžně doplňovány a aktualizovány a mají za cíl podat jasné a jednoznačné stanovisko SÚJB k identifikovaným dotazům. I tímto způsobem se SÚJB chce vypořádat s častokrát účelovým zkreslováním odpovědí na otázky, na které lze vesměs jednoznačně odpovědět již delší dobu.

Pokud není uvedeno jinak, odpovědi byly vypracovány zaměstnanci SÚJB.

A. OBECNÉ DOTAZY

B. LEGISLATIVNĚ-ADMINISTRATIVNÍ DOTAZY

C. TECHNICKO-EKONOMICKÉ DOTAZY

D. ENVIRONMENTÁLNÍ DOTAZY

E. BEZPEČNOST HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

F. DOTAZY K VÝBĚRU LOKALITY HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

G. REGIONÁLNÍ DOPADY VÝSTAVBY A PROVOZU HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ