Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Zvláštní odborná způsobilost


Rozsah znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany


Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti: