Národní zprávy

I. Národní zprávy ČR pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti

 

II. Národní zprávy ČR ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO

 

III. Národní zpráva ČR k havarijní připravenosti a odezvě pro účely Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

 

IV. Národní zpráva ČR pro splnění závazků plynoucích z čl. 9.1 Směrnice Rady 2009/71/Euratom 

 

V. Národní zprávy pro účely Topical Peer-Review podle Směrnice o jaderné bezpečnosti 2014/87/Euratom

 

VI. Národní zpráva ČR pro účely článku č. 14.1 Směrnice Rady 2011/70/Euratom