Formuláře a další informace o správním řízení, povolení, registraci, ohlášení, hlášení dovozů, atd.

POVOLENÍ

Formuláře žádosti o povolení k:

Formuláře žádosti o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření:

Formuláře žádosti o povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:

 

Veškeré formuláře obsahují jednu část E. Pracoviště a jednu část F. Údaje pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Pokud je potřeba k žádosti vyplnit více jak jednu část E nebo F, jsou níže tyto části ke stažení samostatně - zašlete je vyplněné spolu s žádostí.


REGISTRACE

Agenda registrací spadá pod Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, regionální pracoviště Hradec Králové.

Piletická 57/15a, 500 03 Hradec Králové – Piletice.

Kontaktní osoba: Naděžda Veselská, tel.: 498 652 712, e-mail: nadezda.veselska@sujb.cz

Registrace - používání zubní rtg, veterinární rtg, kostní denzitometr

Registrace - dovoz, vývoz, distribuce generátorů záření


OHLÁŠENÍ


Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)


Činnosti v oblasti přírodních zdrojů


Hlášení o dovozu, distribuci, vývozu a výrobě ZIZ

(hlášení v elektronické podobě zasílejte na hlaseni.ziz@sujb.cz)


Další formuláře