Odborné semináře

Seminář pro lektory vyučující RO na fakultách lékařských, fakultě Biomedicínského inženýrství, Zdravotně sociální JU, Univerzitě Pardubice (SÚJB, 26.11.2018)

Setkání se zástupci krajských oddělení krizového řízení, AZZS, MZ ČR, GŘ HZS a SÚJB

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - radioterapie (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 1.12.2016)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - nukleární medicína (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 5.12.2016)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracovišť IV. kategorie (Jaderná elektrárna Dukovany, 22.2.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 23/2016 Sb.) pro držitele povolení - intervenční radiologie (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 9.2.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitel povolení - hodnocení vlastností ZIZ používaných v radioterapii (SÚJB, Praha, 1.3.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitel povolení - odborná příprava a další odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (SÚJB, Praha, 8.3.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (SÚJB, Praha, 26.4.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení k provádění dohledávání, identifikaci a zajištění opuštěných zdrojů (SÚJB, Senovážné nám. Praha, 23.6.2017)