Metodické pokyny a doporučení (modrá řada bez pruhu; do r. 2016)

Vydáno v roce 2016

Vydáno v roce 2015

Vydáno v roce 2014

Vydáno v roce 2013

Vydáno v roce 2012

Vydáno v roce 2011

 Vydáno v roce 2010

Vydáno v roce 2009

Vydáno v roce 2008

Vydáno v roce 2007

Vydáno v roce 2006

Vydáno v roce 2005

Vydáno v roce 2004

Vydáno v roce 2003

Vydáno v roce 2002

Vydáno v roce 2001

Vydáno v roce 2000

Vydáno v roce 1999

Vydáno v roce 1998

Vydáno v roce 1995

  • Analýza požárního rizika jaderných elektráren s reaktory VVER NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
  • Zhodnocení realizace a efektivity komplexních opatření požární bezpečnosti JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
  • Hodnocení analýz požárního rizika pro JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
  • Kontrola opatření požární ochrany a způsobilosti ke zdokonalování požáru v JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010

Vydáno v roce 1994

  • Seznam titulů vydaných v ediční řadě "Bezpečnost jaderných zařízení" v letech 1975-1993
  • Tolerovatelnost rizika z jaderných elektráren
  • Principy bezpečnostního hodnocení jaderných elektráren
  • Získání a udržování kvalifikace pracovníků JE